Wykorzystanie drukowania 3d

W coraz większej liczbie branż powszechne staje się wykorzystywanie drukowania 3d. Wynika to przede wszystkim z możliwości korzystania z technologii, która oferuje zmniejszenie kosztów realizowania modeli czy elementów większych projektów. Jednocześnie w ramach drukowania 3d stale następuje postęp, który pozwala na wykorzystywanie coraz bardziej nowoczesnych technologii przy drukowaniu.

           

Wykorzystanie drukowania 3d jest szczególnie korzystne w prototypowaniu. Przygotowanie nowego produktu w wielu branżach wymaga tworzenia wielu prototypów. Jednocześnie w wielu przypadkach konieczne jest wprowadzenie w prototypach wielu drobnych poprawek. Stworzenie każdego prototypu to dodatkowe koszty. Gdy istnieje możliwość ograniczenia takich kosztów w wielu branżach przekładać się to może na bardzo duże oszczędności. Uzyskać to można poprzez wykrzesanie drukowania trójwymiarowego. Nowoczesny druk 3d http://3dream.pl/druk-3d/ pozwala na zapewnienie wykorzystania również szybkiej obróbki zarówno mechanicznej jak też chemicznej, gdy wydruk już został wykonany. Pozwala to na dodatkowe wprowadzanie zmian w już istniejących prototypach.

 

Personalizacja podczas produkcji

Drukowanie 3d już obecnie pozwala na realizowanie produkcji. Jednak produkcja to na razie przede wszystkim wykonywanie małych serii. Wykorzystując druk 3d można znacznie szybciej oraz taniej przygotować drobne ilości produktów. Jednocześnie bardzo łatwo jest tworzyć partie produktów, które w małych seriach różnią się między sobą. Dodatkowo dużym atutem drukowania 3d jest możliwość wygodnej personalizacji poszczególnych produktów. Każdy produkt może posiadać elementy, które są indywidualnie dopasowane, co pozwala na tworzenie wielu produktów z drobnymi modyfikacjami. W branżach, gdzie liczy się oryginalność wykonania produktów wykorzystanie drukowania 3d pozwala na realizowanie znacznie taniej wielu wersji tego samego produktu z wieloma zmianami w każdym produkcie, które mogą mieć różną skalę. Takie rozwiązania znajdują swoje zastosowanie między innymi w branży elektronicznej czy produkowania biżuterii.

 

Możliwości drukowania 3d

Stały rozwój możliwości oferowanych przez drukowanie 3d sprawia, że w przyszłości można spodziewać się wykorzystywania tej technologii do realizowania znacznie bardziej rozbudowanych elementów oraz dużych projektów. Dotyczy to między innymi przyszłej branży związanej z inżynierią, gdzie coraz większe drukarki 3d, których koszt realizacji spada, będą mogły wykonywać elementy budynków, samochodów. Z drugiej strony drukowanie 3d to również duże możliwości wykorzystania drukarek w codziennym użytkowaniu. Bardzo dokładne możliwości odtwarzania uszkodzonych części mogą pozwalać użytkownikom na naprawienie wielu przedmiotów używanych w domach. Dotyczyć to może choćby starych przedmiotów, do których nie można już znaleźć części zamiennych. Powszechne użytkowanie drukarek 3d w przyszłości jest realne ze względu na stały rozwój produkcji drukarek, które w ten sposób są coraz łatwiej dostępne na rynku, a ich cena regularnie spada.  

This article was written by adminek