Zarządca a administrator – czy to jedno stanowisko?

Zgodnie z obowiązującym prawem, każda wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek wybrać swój zarząd. Oprócz głosu mieszkańców, powinien pojawić się etatowZy administrator, który zajmie się sprawami najważniejszymi dla mieszkańców danej okolicy. Zanim jednak zaczniesz wpisywać w wyszukiwarkę internetową hasło „administrowanie nieruchomościami warszawa” i szukać administratora do waszego bloku, dowiedz się, czym różni się zarządca od administratora i upewnij się, kogo na pewno warto zatrudnić.

Już w samym polskim prawodawstwie widać, że zarządca a administrator to nie to samo. Wpisując w google hasło „administrowanie nieruchomościami warszawa” nie dowiesz się raczej, że „administrator” jako stanowisko w polskim prawie zwyczajnie nie funkcjonuje! Znany jest jednak przypadek, gdy w 2006 roku Sąd Najwyższy określił administrowaniem podstawowe czynności dotyczące opieki nad nieruchomością, a wśród nich znalazły się m.in. sprzątanie w obrębie nieruchomości, pobieranie opłat czynszowych i monitorowanie oraz usuwanie bieżących usterek. A co robi zarządca?

Administrowanie nieruchomościami – rola zarządcy

Warto od razu podkreślić, że zarządca ma znacznie więcej obowiązków. Oczywiście, mogą i powinny one obejmować również te przytoczone przez Sąd Najwyższy w roli administratora, niemniej ważniejsze jest to, co pozostaje tylko w roli zarządcy. To właśnie na nim spoczywa obowiązek dbania o czystość, ale i bezpieczeństwo wewnątrz i dookoła nieruchomości. Obejmuje to również obowiązek odśnieżania chodników, dróg osiedlowych oraz terenów przyległych. Co więcej, gdy szukasz pod hasłem „administrowanie nieruchomościami warszawa”, powinieneś znaleźć informację o zarządcy, który zdaje sobie sprawę, że do jego obowiązków należy również kontrola stanu technicznego budynku. Oznacza to m.in. sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych, spalinowych lub dymowych. Zarządca kontroluje również instalację gazową, jeśli taka znajduje się w budynku. Zarządca musi dbać także o wszystkie części wspólne budynku, w które wliczamy m.in. ciągi komunikacyjne i wszelkie urządzenia ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców.

Warto podkreślać, bo to rzadko znajduje się w Internecie pod hasłem „administrowanie nieruchomościami warszawa”, że wybrany przez wspólnotę zarządca nie tylko sprząta i kontroluje. Do jego podstawowych obowiązków należy również przygotowywanie dokumentów i prowadzenie całej dokumentacji danego budynku – zarówno finansowej, jak i technicznej. Co więcej, zarządca nieruchomości jest przedstawicielem danej wspólnoty w rozmowach z administracją publiczną oraz sądami czy usługodawcami.

This article was written by adminek